Hjem Nøkkelord NGO Monitor

Nøkkelord: NGO Monitor

Hvilken norsk organisasjon samarbeider med palestinere som nekter å love at...

EU stiller strengere krav til bistandsmottakere.

Norsk koronabistand gikk til terror-tilknyttede palestinske organisasjoner

Flere titalls millioner kroner gikk fra FN til organisasjoner med bånd til terrorisme.

Se hvorfor palestinerne ikke kan reise sak mot Israel i Den...

Syv argumenter for at ICC må avvise palestinerne.

NGO Monitor ga ros og ris til norsk bistand i møter...

Siste uken i januar bidro MIFF til å tilrettelegge for NGO Monitors besøk i Norge.

Hvorfor gikk millioner fra norske skattebetalere til organisasjoner med Rinas drapsmann...

Samer Arbid var ansatt og tilknyttet to organisasjoner som de siste årene har mottatt norske skattebetaleres penger.

FN-rapport knytter BDS-bevegelsen til antisemittisme

Mener målene til boikott-bevegelsen er fundamentalt antisemittiske.

Barn simulerte terrorangrep i palestinsk barnehage

Utkledd som terrorister simulerte de et terrorangrep mot Israel.

Sveits bruker millioner på juridisk krigføring mot Israel

Finansierer kampanjer for å få Israel dømt i den internasjonale straffedomstolen.

Slakter ny anti-israelsk FN-rapport

FNs menneskerettighetsråd kommer med nok en ensidig rapport som forsøker å demonisere Israel.

Smurt med dine skattepenger leder norsk teolog global svertekampanje mot Israel

Deltakerne i ledsagerprogrammet til Kirkenes Verdensråd deltar i boikottkampanjer og sammenligner Israel med apartheid Sør-Afrika og Nazi-Tyskland, dokumenterer NGO Monitor i en fersk rapport.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart