Hjem Nøkkelord NTNU

Nøkkelord: NTNU

– Bra at Israel forskjellsbehandles i forhold til folkeretten

At Israels kriger blir overeksponert og utsatt for andre standarder enn andre land, er slettes ikke bare negativt, mener Cecilie Hellestveit. Snart leverer hun sin doktoravhandling om krigens folkerett.

Dershowitz om folkeretten

I Norge og andre demokratiske land blir lover vedtatt i parlamentet. Det er ingen valgte organer som bestemmer folkeretten på lignende måte. Den dannes ut fra sedvane, hva som er godtatt oppførsel, av synspunkter fra dommere, en juridisk elite. Gjeldende folkerett forandrer seg over tid.

UiO avviste akademisk boikott av israel

Tirsdag 22. juni avviste styret ved Universitetet i Oslo et forslag om akademisk boikott av Israel.

NTNU-styret avviste Israel-boikott

Boikottforslaget burde ikke bare avvises på grunn av de negative konsekvensene for NTNU og Norge. Forslaget burde vært avvist som umoralsk og diskriminerende. Oppropet bygger på flere halvsannheter, påpekte Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, uken før styrebehandlingen

– Israel fulgte krigens regler “godt over gjennomsnittlig”

- I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring "godt over gjennomsnittlig" under krigen på Gaza-stripen i vinter, mener seniorforsker Cecilie Hellestveit.

Israel holdes til høyere standarder enn andre land

Israel holdes til høyere standarder enn andre land i folkeretten, bekrefter seniorforsker Cecilie Hellestveit fra Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart