Hjem Nøkkelord Palestina

Nøkkelord: Palestina

PLOs faseplan

Kjerneinnholdet i PLOs faseplan Gjennom væpnet kamp skal palestinerne sikre seg et selvstyrt område. Dette selvstyrte området skal brukes som et utgangspunkt for fortsatt væpnet...

PLOs charter

Kjerneinnholdet i charteret Det palestinske folk er en integrert del av den arabiske nasjon. Palestina utgjør Vestbredden, Gaza og hele Israel, slik det bestod som territorial...

“Vi skal överta hela Palestina”

Arafats tema i Stockholm i 1996 var "det förväntade totala sammanbrottet av Israel".

Rätten till landet

Det lilla område som Israel består av (ca 1/15-del av Norge, mindre 0,2% av det arabiska området) är det som det judiska folket har fått igen efter att ha blivit fördrivna av ett stort antal länder.

“Rätten att återvända”

Dessa flyktingar, som oftast förlorat allt under flykten, skall alltså fråntas allt en gång till då deras nya egendomar återbördas till de forna ägarna.

“Mot majoritetens vilja”

Det är rimligt att Israel ligger på arabiskt område, eftersom det är därifrån de flesta judar flydde.

Fordel for araberne

Vi hører mye om palestinernes lidelser: Flyktninger, kontroller, fengslinger, trefninger med israelske soldater, de er fattigere enn jødene m.m. Vi hører sjelden om de fordelene mange arabere har hatt av situasjonen sammenliknet med den i nabolandene.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart