Hjem Nøkkelord Shaun Sacks

Nøkkelord: Shaun Sacks

NGO Monitor ga ros og ris til norsk bistand i møter...

Siste uken i januar bidro MIFF til å tilrettelegge for NGO Monitors besøk i Norge.

Sveits bruker millioner på juridisk krigføring mot Israel

Finansierer kampanjer for å få Israel dømt i den internasjonale straffedomstolen.

– Mange av dem som sier de arbeider for menneskerettigheter er...

Shaun Sacks i NGO Monitor avslører hvordan bistandspenger misbrukes.

Viste Utenriksdepartementet hvordan norsk bistand blir misbrukt

Fredag 12. oktober var MIFF og NGO Monitor på besøk i Utenriksdepartementet.

SISTE MED ISRAEL FOR FRED

SISTE NORGE OG ISRAEL

SISTE MEDIEDEKNINGEN

0

Your Cart