Selvforsynt med gass?

Det amerikanske energiselskapet Noble Energy er i ferd med å utvikle naturgassfeltet Tamar i Middelhavet utenfor Israel. Tamar-feltet skal etter planen være i drift i 2012.

Det amerikanske energiselskapet Noble energy er i ferd med å utvikle naturgassfeltet Tamar i Middelhavet utenfor Israel. Tamar-feltet skal etter planen være i drift i 2012.

Naturgassen fra dette ene feltet forventes å dekke hele Israels behov for naturgass og likeså gi mulighet for en viss eksport. Et spørsmål er likevel hvor stort Israels eget energibehov vil bli. Israelerne håper på økonomisk vekst. Dessuten blir 60 % av dagens elektrisitet i Israel produsert ved kullkraft. Det er meningen å gå over fra kull til naturgass. Disse to faktorene kan mer enn fordoble bruken av naturgass det neste tiåret.

Produksjonen av naturgass ventes å gi lavere energipriser til israelerne. Og regjeringen vil få store inntekter i skatter og avgifter.

Noble energy vil lete i nye områder, og ser gode muligheter. Et felt, Dalit, er allerede kommet så langt at man regner med å starte opp der senere.

Et problem kan bli manglende beslutningsdyktighet hos de israelske myndighetene. Det gjelder ikke minst spørsmålet om hvor gassen skal ilandføres. Uten en beslutning om det, vil hele prosjektet bli utsatt.

I dag importerer Israel naturgass fra Egypt. Når det israelske gassfeltet er kommet i produksjon, vil kundene antakelig kunne velge mellom egyptisk og israelsk gass. I den grad folk foretrekker den egyptiske, vil det rimeligvis bety økt eksport av den israelske.Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag

Ingen artikler å vise