Palestina deles

24.4.1920 vedtok fredskonferansen i San Remo at Palestina skulle styres av Storbritannia med mandat fra Folkeforbundet.
 Etter valget 13. september 2021 får Norge det mest anti-israelske Stortinget noensinne. 
 For å fremme Israels sak ➡️ klikk her for å bli medlem i Med Israel for fred (MIFF) nå ⬅️

Etter forhandlinger ble det endelige mandatdokumentet underskrevet 24.7.1922. Art.4 utpeker Sionistorganisasjonen som britenes samarbeidsredskap for å utvikle et jødisk nasjonalhjem. Art. 25 gjør unntak for Palestina øst for Jordanelva; området der skal ikke inngå i et jødisk nasjonalhjem, og jødisk innvandring skal tillates bare vest for Jordan. Transjordan, “(Palestina) hinsides Jordan”, blir dermed rent arabisk.

29.9.1923 trådte vedtaket i kraft: Palestina var blitt delt første gang i et blivende jødisk nasjonalhjem og et arabisk emirat, som sorterte under High Commissioner i Jerusalem. Myntenheten var felles, palestinsk pund.

Frimerkene indikerer at britene opererte med et todelt Palestina før det formelle vedtaket i Folkeforbundet. Før sivile merker (med navn på landet) ble trykket, brukte britene de militære EEF-merkene med overtrykk:

 

Merkene for (Vest-)Palestina ble tatt i bruk 1.9.1920 og har overstemplet PALESTINA på tre språk/ alfabeter: arabisk, engelsk og hebraisk. På hebraisk er også forkortelsen for Eretz Israel (bokstavene alef og jod) føyet til etter Palestina. Denne forkortelsen skulle egentlig stått foran, altså til høyre, men britene gav litt etter for arabiske protester mot dette utrykket for Balfour-erklæringen. Eretz Israel ble ikke fjernet, men trykket sist på merket – og det arabiske “Filastin” ble stående på toppen. I ettertid kan dette sees på som varsel om kommende britisk ettergivenhet for araberne og manglende vilje og styrke til å skape en jødisk stat.

 

 

 

 

Merkene (nov. 1920) i det rent arabiske Øst-Palestina har bare arabisk overstempling: Sjarki-el-Urdun – Øst for Jordan, dvs. Transjordan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1946 ble så arabisk Palestina, emiratet som dekket ¾ av mandatområdet, et selvstendig kongedømme. På selvstedighetsdagen 25. mai kom en serie på ni like merker, som viser kart over Transjordan, samt frihetens fakkel og due med fredens olivengren, som lovet godt naboskap.

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelAvslørende kart
Neste artikkelMuslimsk professor fikk syv dødstrusler
Olav V. Landsverk er pensjonert lektor.

Ingen artikler å vise