NORSK HANDEL MED ISRAEL

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Norge importerte utstyr og matvarer for nærmere en halv milliard norske kroner fra Israel ifjor.

Samtidig som importen øker, synker den norske eksporten til Israel betydelig. For første gang på flere år er den norske importen høyere enn den norske eksporten.

Norges salg til Israel nådde sitt foreløpige toppnivå i år 2001. Da var eksporten på 627 millioner kroner. I 2003 var dette redusert til 510 millioner. I år 2004 sank beløpet ytterligere til 428 millioner kroner, i følge fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Fra 2003 til 2004 øker Norges import fra Israel fra 477 millioner kroner til 494 millioner. De viktiste importartiklene er elektriske maskiner og apparater, frukt og grønnsaker, forskjellige ferdigvarer, teleutstyr, kontormaskiner og edb-utstyr.

Norges viktigste eksportartikler er fisk og fiskevarer, papir og papp, teknisk utstyr, elektriske maskiner, kontormaskiner og edb-utstyr.

NORSK IMPORT
FRA ISRAEL
NOK
1999
484.091.510
2000
474.206.029
2001
560.422.597
2002
489.689.235
2003
477.192.630
2004
494.180.000
NORSK EKSPORT
TIL ISRAEL
NOK
1999
546.051.607
2000
620.922.239
2001
626.614.021
2002
521.998.938
2003
509.545.414
2004
427.952.000

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag