Irritasjon og skuffelse i USA

Mange i Israel frykter for hvordan det skal gå når valget er over og Bush er gjenvalgt eller erstattet av en annen president.

Jerusalem Report datert 1. desember 2003 har Leslie Susser en artikkel om hvordan Bush-administrasjonen oppfatter statsminister Ariel Sharon. Det følgende er et referat av denne artikkelen.
Den amerikanske administrasjonen er dypt skuffet over at Ariel Sharon ikke har levd opp til sine forpliktelser etter “veikartet”, som han har godtatt. Det blir sagt nokså klart privat. Og det blir antydet offentlig.

Ledende folk i administrasjonen har også gitt uttrykk for sin misnøye ved å gå offentlig ut med en viss støtte til de alternative, private fredsplanene som er framlagt. Det gjelder den såkalte Geneve-avtalen som Yossi Beilin og Yasser Abed Rabbo står bak. Og det gjelder “grasrotinitiativet” til Ami Ayalon og Sari Nusseibeh.

Skuffelsen går først og fremst på at amerikanerne mener at statsminister Sharon har lovt å avvikle en del bosetter-utposter uten å ha gjort det. Han har også bygget ut eksisterende bosetninger til tross for at han hadde lovt å ikke gjøre det. Slike løftebrudd har svekket tilliten til Sharon betydelig. Amerikanerne oppfatter israelernes politikk som ufølsom i forhold til USAs behov for å bedre forholdet til den arabiske verden.

Palestinerne bekjemper ikke terror
En hovedgrunn til at amerikanerne ikke har satt inn et større press på Israel, er at heller ikke palestinerne har oppfylt sine forpliktelser. Og mange vil nok oppfatte deres brudd som mer grunnleggende: Det er etter hvert blitt klart at ingen tenkelig palestinsk regjering vil gjøre noe konkret for å avvæpne terrorgruppene. Dermed er noen egentlig framgang umulig. Les mer!
Dersom det skulle komme en palestinsk regjering som virkelig gjør noe seriøst på dette feltet, vil USA antakelig rette et sterkt press på Israel for å forberede en løsning hvor landet vest for Jordan-elven blir delt i to uavhengige stater. Men Bush sier at uten en skikkelig kamp mot terror, er egentlig framgang umulig.

Valgår
En annen grunn til at USA er forsiktig med å kritisere Sharon altfor høyt offentlig, er at neste år er det valg. Fremdeles står Israels sak så sterkt i det amerikanske samfunnet (både blant jøder og kristne) at presidenten ikke kan gå for sterkt ut mot Israel når valget nærmer seg.

Men mange i Israel frykter for hvordan det skal gå når valget er over og Bush er gjenvalgt eller erstattet av en annen president. Det er ikke lenger så godt forhold mellom partene. Mange regner med at Israel vil komme til å oppleve et sterkt press, enten det blir Bush eller en annen president.

 

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Forrige artikkelVar på vei for å drepe jøder på skole
Neste artikkelSyria har satt hæren i beredskap
Odd Myrland var redaktør av MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus fra 1994 til 2016. I en enda lengre periode har han vært leder for MIFFs lokalforening i Stavanger. Fra 2016 fortsetter Myrland som redaksjonell medarbeider for MIFF. Før Myrland ble pensjonist hadde han en lang karriere som lærer, sist som lærer i økonomifag på Sola videregående skole. Han har også skrevet boken "Med ryggen mot havet", som tar for seg Midtøsten-konflikten frem til 1980-tallet. Tlf. 958 86 977/ 51 58 01 65 E-post: odd@miff.no

Ingen artikler å vise