Haredim med krig mot internett

Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå. Da gir vi deg resten av år 2020 gratis.

Det dreier seg om chatte-rom og andre steder som gjør det lett å etablere forbudte forhold, erotiske sider, sider med pengespill og mye annet. Synder som man tidligere måtte bruke tid og energi på å begå, med store muligheter for å bli oppdaget, kan man nå utføre hjemme hos seg selv, med liten fare for å bli oppdaget. Internett gjør det mye lettere å gi etter for fristelser man kan ha hatt tidligere også. I tillegg skapes helt nye fristelser som man tidligere ikke kunne tenke seg.

Ledende rabbinere er nylig blitt enige om en del retningslinje for sine tilhengere. Hovedregelen er at ingen haredi familie skal ha internett i huset. I de tilfellene der den ene eller begge foreldrene må ha internett-tilgang i sitt yrke, skal det kunne gjøres unntak. Man får da en attest fra sin rabbiner på behovet. Internett-tilkoplingen utstyres med filtre som kan stenge ute de mest problematiske sidene, men også materiale på sider som i hovedsak er akseptable. Internett-tilgangen skal være passord-beskyttet, og bare den eller de som har attest på at de trenger internett i sitt yrke, skal ha kjennskap til passordet.

Barn som går på ultra-ortodokse skoler, skal ha med seg bekreftelse hjemmefra på at hjemmet følger disse retningslinjene. Rabbinerne mener at faren ved internett er så stor at det oppveier de klare fordelene nettet også har til utdanning og praktisk bruk. Rabbinerne har som mål at det skal bli et viktig skillemerke mellom “innenfor” og “utenfor” om man har internett eller ikke.

Men i yrkeslivet har internett mange fordeler, det mener også haredim. Ikke minst ser man positivt på muligheten for at kvinner kan arbeide hjemmefra. Det gjør det mulig for henne å arbeide fleksibelt i forhold til omsorgen for barna. Og dessuten reduserer det de farene som kan være for familielivet ved at man omgås det annet kjønn på en arbeidsplass.

USA og Israel
I USA er internett så utbredt, for eksempel på mobiltelefoner, at haredim ikke ser noen mulighet til å gjennomføre et så fullstendig forbud. Men i Israel tror de det er mulig. Der har haredim så stor markedsmakt at de regner med å få laget mobiltelefoner uten internett-tilknytning, for eksempel.

I USA vil man oppfordre foreldrene til å skaffe seg ordentlig oversikt over barnas internett-bruk. Også andre foreldre burde ha interesse av det. Undersøkelser viser at vanlige amerikanske tenåringer lever en stor del av sitt liv i en isolert, alternativ virkelighet foran PCen – omtrent 55 timer i uka gjennomsnittlig.

Og ellers må hver enkelt følge jødedommens bud om ikke å fare vill ved å “følge ditt hjerte og dine øyne”. Øynene skal bevares “rene”.
Vår kilde anbefaler nettstedet GuardYourEyes.

Kilde: En artikkel av Jonathan Rosenblum på jpost.com (Jerusalem Post) 5. mars 2010. Rosenblum er selv ultra-ortodoks og har hatt en fast spalte i Jerusalem Post siden 1997.

 Gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Belastes neste mobilregning

Hjertelig takk for din støtte!

Belastes neste mobilregning

Gi gave til bankkonto 78770654539 dersom du ønsker skattefradrag