Det juridiske lappeteppet på Vestbredden

Når det gjelder lov og rett på Vestbredden er bildet mer komplisert enn du tror.