Om Med Israel for fred

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. De siste årene har medlemstallet økt fra 2000 til 11.000.

Fra MIFFs støttemarkering for Israel 10. august 2014. (Foto: MIFF)
Fra MIFFs støttemarkering for Israel 10. august 2014. (Foto: MIFF)

Med Israel for freds formål og grunnlag

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

  • MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.
  • MIFF støtter en løsning av flyktningeproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat.
  • MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.
  • MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.
  • MIFF er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Les mer i MIFFs lover.

MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning. Les mer i artikkelen Hva MIFF er og hva MIFF ikke er.

Støtter du MIFFs formål og grunnlag? Bli medlem nå!
Gi en testamentarisk gave til MIFF!

Hva er MIFFs hovedaktiviteter?
Les årsrapporten for 2019-2020.
Les årsrapporten for 2018-2019.
Les årsrapporten for 2017-2018.
Les årsrapporten for 2016-2017.
Les årsrapporten for 2015-2016.

Sentrale personer i MIFF

MIFF-aksjoner

MIFF og andre Israel-organisasjoner

  • MIFF er en av medlemsorganisasjonene i innsamlingsaksjonen Hjelp Jødene Hjem. Styremedlem Jan Benjamin Rødner er medlem av HJHs styre.
  • MIFF er medlem av Felleskomiteen for Israel. Daglig leder Conrad Myrland er styreleder for FKI.
  • MIFF har tett samarbeid med en rekke ulike pro-israelske organisasjoner i Europa og Israel.

MIFF in other languages

Andre aktiviteter og tjenester

Setter du pris på MIFFs arbeid? Bli medlem nå!